Klausimai ir atsakymaiAr mano duomenys naudojami rinkodarai kitų „Michelin“ rengiamų akcijų atvejais?

Jeigu dalyvis registruodamasis pažymi, kad sutinka gauti rinkodaros pranešimus, įskaitant komercinę informaciją elektroniniu būdu arba telefonu (SMS), asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslams gali būti tvarkomi „Michelin Polska S.A.“ arba „Michelin Polska S.A.“ užsakymu veikiančių subjektų, ypač „Publicis Sp. z o.o.“. Kitais atvejais duomenys naudojami tik tiek, kiek būtina programai „Michelin kuponas – 2019 m. versija – naudotojai“ rengti ir galimų reklamacijų procedūroms vykdyti.

Turite abejonių ar klausimų?
Susisiekite su mumis